Criterii de eligibilitate

Gala Premiilor in Educatie 2011


Sectiunea "Elevul anului"

 • Sunt eligibili elevii care in anul scolar 2010 – 2011 au fost inscrisi in clasele V-XII/XIII, la una dintre scolile din Romania;
 • Elevii care au avut media ultimului an de studiu (2010 - 2011) mai mare sau egala cu 8.5;
 • Elevii care au initiat/participat la proiecte care vizeaza implicarea in comunitate, in anul scolar 2010 – 2011 (Exemplu: proiecte de voluntariat, proiecte de strangere de fonduri pentru rezolvarea problemelor/dezvoltarea comunitatii/scolii, proiecte civice, activitati interculturale, proiecte care au in vedere asigurarea egalitatii de sanse etc.);
 • Elevii care au participat la concursuri/olimpiade scolare nationale sau internationale;
 • Elevii care au participat la activitati extrascolare sau activitati de educatie non-formala (Exemplu: initierea/implicarea in activitati extrascolare stiintifice, artistice, culturale, sportive; participarea la concursuri, la expozitii personale sau de grup; publicarea de articole in reviste scolare sau in alte publicatii, carti etc.).


Sectiunea "Educatorul/Invatatorul anului"

 • Sunt eligibili educatorii/invatatorii cu cel putin trei ani vechime in sistemul de invatamant, care in perioada anului scolar 2010 – 2011 au predat in gradinite/scoli de stat sau private de pe teritoriul Romaniei;
 • Educatorii/invatatorii care au initiat/dezvoltat in anul scolar 2010 – 2011 proiecte de implicare sociala, care au vizat rezolvarea unor probleme ale comunitatii sau dezvoltarea acesteia;
 • Educatorii/invatatorii interesati de dezvoltarea lor personala si profesionala (care, in anul scolar 2010 – 2011, au participat la cursuri de formare profesionala, de dezvoltare a unor abilitati etc.).


Sectiunea "Profesorul preuniversitar al anului"

 • Sunt eligibili profesorii de gimnaziu/liceu, care in perioada anului scolar 2010 – 2011 au predat in Romania si au cel putin doi ani vechime in sistemul de invatamant;
 • Profesorii care contribuie la activitati de dezvoltare a sistemului de invatamant romanesc (Exemplu: contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, reviste scolare s.a; contributia la cercetari stiintifice fundamentale de specialitate sau in domeniul problematicii invatamantului si educatiei; dezvoltarea de cursuri optionale; editarea/publicarea de carti/articole care ajuta la dezvoltarea ariei sale de expertiza);
 • Profesorii care initiaza/participa, impreuna/fara elevi/alti profesori la proiecte care vizeaza implicarea in comunitate (Exemplu: proiecte de voluntariat, proiecte de strangere de fonduri pentru rezolvarea problemelor/dezvoltarea comunitatii/scolii, proiecte civice, activitati interculturale, proiecte care au in vedere asigurarea egalitatii de sanse etc.);
 • Profesorii interesati de dezvoltarea lor profesionala si personala.


Sectiunea "Scoala anului"

 • Sunt eligibile scolile generale si liceele, de stat sau private, care isi desfasoara activitatea in Romania, cu cel putin doua proiecte educationale implementate la nivelul intregii scoli in anul scolar 2010 – 2011;
 • Capacitatea de a ilustra bune practici in asigurarea egalitatii de sanse si a incluziunii sociale in scoala/in comunitate;
 • Asigurarea unui cadru pentru dialogul permanent cu parintii si comunitatea;
 • Oportunitati create pentru elevi (curriculum la decizia scolii, proiecte de mobilitati, proiecte educationale, laboratoare, biblioteca etc.);
 • Obtinerea si utilizarea in mod sustenabil a resurselor materiale.


Sectiunea "Studentul anului"

 • Sunt eligibili studentii de la facultatile de stat si private din Romania;
 • Media din anul universitar 2010 – 2011 sa fie peste 8;
 • Initierea/participarea la proiecte care vizeaza implicarea in comunitate (Exemplu: proiecte de strangere de fonduri pentru rezolvarea problemelor/dezvoltarea comunitatii/facultatii, proiecte civice, activitati interculturale, proiecte care au in vedere asigurarea egalitatii de sanse etc. Mentionam ca proiectele evaluate in cadrul acestui criteriu vizeaza dezvoltarea comunitatii);
 • Performanta in domeniul de specialitate;
 • Participarea in activitati extracurriculare (Exemplu: initierea/implicarea in activitati extracurriculare stiintifice, artistice, culturale, sportive; participarea la concursuri, expozitii personale sau de grup; participarea la scoli de vara, tabere de creatie etc.) Mentionam ca activitatile evaluate in cadrul acestui criteriu vizeaza formarea personala si profesionala).


Sectiunea "Profesorul universitar al anului"

 • Vechime de minim cinci ani in sistemul de invatamant superior (este eligibil orice cadru didactic cu titlul de doctor);
 • Capacitatea de a ilustra bune practici in interactiunea cu studentii, in organizarea activitatii didactice si a activitatii de cercetare;
 • Participarea in activitati de dezvoltare profesionala si personala (cursuri, programe de mobilitate etc.).


Sectiunea "Facultatea anului"

 • Cel putin doua proiecte de cooperare in educatie si/sau de cercetare implementate in anul universitar 2010 – 2011;
 • Atragerea de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii sau pentru dezvoltarea de proiecte;
 • Existenta unei strategii de comunicare/crearea de parteneriate cu stakeholderii sai;
 • Oportunitati create studentilor legate de mobilitate, angajabilitate;
 • Capacitatea de a ilustra bune practici de incluziune sociala si egalitatea sanselor in cadrul facultatii si/sau comunitatii;
 • Deschidere spre internationalizarea institutiei.


Sectiunea "Cercetătorul anului"

 • Vechime in sistemul de cercetare de minim doi ani;
 • Este eligibil orice cercetator, de la asistent de cercetare la cercetator stiintific gradul I, precum si cadre didactice universitare;
 • Participare in proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare nationale sau internationale in ultimii 5 ani anterior inscrierii in concurs (2007, 2008, 2009, 2010, 2011);
 • Capacitatea de a ilustra bune practici in organizarea activitatii de cercetare;
 • Publicatii, brevete si/sau produse/servicii inovative cu vizibilitate si impact international in ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011);
 • Colaborarea cu studentii.


Sectiunea "Bibliotecarul anului"

 • Sunt eligibili toti cei care, in perioada anului scolar/universitar 2010-2011, au indeplinit functia de bibliotecar in Biblioteca Nationala a Romaniei, Biblioteca Academiei Romane, biblioteci universitare, biblioteci specializate, biblioteci publice, biblioteci scolare si cei care si-au desfasurat activitatea intr-o biblioteca privata cu activitati specifice celor de drept public, avand ca obiectiv realizarea unitara a activitatilor specifice si dezvoltarea serviciilor de lectura publica, indiferent de departament;
 • Dezvoltarea de colaborari/parteneriate (partenriate cu biblioteci/institutii de profil din tara sau din afara ei, ONG-uri, companii etc);
 • Implicarea in proiecte ce au avut ca scop cresterea, diversificarea sau diseminarea fondului de carte si infiintarea de servicii noi sau modernizarea celor traditionale;
 • Adaptarea si utilizarea noilor tehnologii/politici/practici si promovarea noilor tehnici de informare si documentare in randurile cititorilor;
 • Participarea la activitati de dezvoltare personala si profesionala.Sectiunea "ONG-ul anului in domeniul educatiei"

 • Organizatia trebuie sa aiba misiune si programe in domeniul educatiei;
 • Organizatia trebuia sa aiba o experienta de minim 2 ani in programe sau proiecte educationale;
 • ONG-ul sa fie initiatorul a cel putin doua proiecte educationale, implementate in perioada anului scolar/universitar 2010 – 2011, cu minim 100 beneficiari/proiect, cu rezultate demonstrabile;
 • Beneficiarii organizatiei trebuie sa fie elevi, studenti, cadre didactice etc., iar programele acesteia trebuie sa vizeze dezvoltarea sistemului educational romanesc;
 • Organizatia trebuie sa aiba colaborari demonstrabile cu institutii de stat sau private in domeniul educatiei;
 • Organizatia trebuie sa demonstreze transparenta in raportarea rezultatelor financiare (raport anual pentru anul 2010);
 • Sa demonstreze o politica de dezvoltare a resurselor umane si o coerenta a proiectelor si activitatilor.


Sectiunea "Cel mai bun proiect educational"

 • Proiectul abordeaza aspecte problematice ale sistemului de educatie si propune solutii realiste, care pot fi preluate si valorificate in proiecte sau programe viitoare;
 • Sunt eligibile proiecte care combat abandonul scolar, ofera elevilor sansa de a performa, urmaresc pregatirea profesorilor etc.;
 • Nu sunt eligibile proiectele care vizeaza arii artistice (muzica, dans), proiecte ecologice etc.;
 • Nu sunt eligibile proiectele de CSR (proiectele initiate si finantate de companii, dar implementate de ONG-uri). Sunt eligibilie proiectele initiate si derulate de ONG-uri, care au primit finantare din partea companiilor);
 • Proiectul trebuie sa aiba cel putin 50 de beneficiari din sistemul educational romanesc – elevi, studenti, profesori, scoli, universitati etc.;
 • Proiectul a fost/este implementat in Romania, la nivel local, regional sau national. In cazul proiectelor internationale, implementate in mai multe tari, pot fi inscrise in concurs acele proiecte care au activitati si rezultate consistente la nivel national;
 • Proiectul a fost initiat cu cel mult 2 ani inainte de inscrierea in concurs si s-a finalizat pana la 15 iunie 2011;
 • Proiectul a obtinut rezultate consistente, demonstrabile si de durata.